Přehledné dějiny literatury české

File

Year of issue

1939

Publisher

Promberger

Type

Licence

Citation: NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české: od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. Olomouc: Promberger, 1936–1939. 1804 s. Available from: https://arne-novak.phil.muni.cz/node/115