Přehledné dějiny literatury české

File

Rok vydání

1939

Vydavatel

Promberger

Typ

Licence

Citace: NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české: od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. Olomouc: Promberger, 1936–1939. 1804 s. Dostupné také z https://arne-novak.phil.muni.cz/node/115