Přehledné dějiny literatury české

File

Rok vydání

1922

Vydavatel

Promberger

Typ

Licence

Citace: NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české: od nejstarších dob až do politického osvobození. Vyd. 3. přeprac. a rozš. Olomouc: Promberger, 1922. 832 s. Sborník příruček, sv. 13. Dostupné také z https://arne-novak.phil.muni.cz/node/113