Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 81

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Jaroslav Kamper.

Strmou Nerudovou ulicí na Malé straně, jejíž uzoun ké a vysoké domky se vyšplhaly se staroměšťanskou vytrvalostí a důstojností pod zamlklé stíny pražského hradu, chodíval před čtyřmi, pěti lety několikráte denně velký, statný a zavalitý mladý muž široké a rúžové tváře, který krok za krokem vpíjel se zálibným požitkářstvím neklidné a proměnlivé dojmy této barokní čtvrti. Tu zastavil svůj pomalý a těžký krok, aby rozluštil soustředěným zrakem kalně barevné tmy nábožného obrazu uprostřed zdobného průčelí; tu polaskal zamilovaným pohledem mythologické postavy ženské na podstřešní galerii paláce; tu zachycoval teskné proudy varhanové h~db.~ť-šumídž chrámu Redemptoristů. Me.d\ejčástěji stanul nad podivuhodným vyúštěnfm Janského vršku, kam padají za léta kask~dy zeleně a na podzim kaskády zlata a ohně s protějšího Petřína; tam pohlížel se směsí rozkošnické lásky a tesklivé elegie do oken nárožního domu Bretfeldského, jenž pro něho byl spíše životním symbolem než pouhou výtvarnou památkou.

6

[na začátek stránky]