Digitální knihovna Arna Nováka

Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Seznam digitalizovaných děl

1901 1902 1904 1905 1906 1907 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1946 1947


1901

část knihy Úvod [a překlad z latiny]
In HUTTEN, Ulrich von. Dialogy. Z latiny přeložil a úvodem opatřil Arne Novák. V Praze : nákladem J. Otty, 1901. s. 3-18.

1902

část knihy Theodor Novák : životopisný nástin.
In NOVÁK, Theodor. Theodora Nováka stati vybrané. Praha : Arne a Teréza Novákovi, 1902. s. 3-38.

1904

část knihy [Úvod].
In KELLER, Gottfried. Sedm legend. Praha : J. Otto, 1904. s. 3-17.

1905

část knihy Jan Erazim Vocel jako básník
In Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. s. 36-61.

část knihy Frant. Palacký v letech 1823-1848 / napsali Arne Novák a Josef Pekař.
In Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. s. 62-130.

část knihy Životní a kulturní pozadí české novellistiky let čtyřicátých a padesátých.
In Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. s. 189-211.

část knihy Fr. Jar. Rubeš a počátky novočeské literatury humoristické.
In Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. s. 212-233.

část knihy Lyrika a didaktika předbřeznová v rukách epigonů.
In Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. V Praze : nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. s. 354-390.

1906

kniha Menzel, Boerne, Heine a počátkové kritiky mladoněmecké : studie literárně-historická. Praha : Leschinger, 1906. 144 s.

část knihy Havlíček a české studentstvo.
In Studentský almanach 1906. Praha : Svaz českoslovanského studentstva, 1906. s. 111-117.

1907

kniha Die čechische Litteratur der Gegenwart.
In JAKUBEC, Jan; NOVÁK, Arne. Geschichte der čechischen Litteratur. Leipzig : Amelang, 1907. (Die Litteraturen des Ostens ; Bd. 5, Abt. 1) s. 257-376.

část knihy Karel Hynek Mácha : [úvod].
In MÁCHA, Karel Hynek. Spisy Karla Hynka Máchy. Sv. 2. Praha : Laichter, 1907. (Čeští spisovatelé XIX. stol.) s. VII-XLVII.

část knihy Úvod.
In Nová česká poesie. Praha : Vilímek, [1907].s. XI-XLVII.

část knihy Johannes Schlaf : [úvod].
In SCHLAF, Johannes. Leonora. Praha : F. Adámek, 1907. (Moderní bibliotéka, roč. V, kniha IX.) s. 5-8.

1910

kniha Stručné dějiny literatury české. / podávají Jan V. Novák, Arne Novák. Olomouc : Promberger, 1910. 692 s. (Sborník příruček pro učitelstvo a studentstvo ; sv. 13)

kniha Jan Neruda. Praha : Spolek výtvarných umělců Mánes, 1910. [8],90,[2] s. (Zlatoroh ; sv. 2)

část knihy Úvod.
In SOVA, Antonín. Výbor básní. Praha : Alois Hynek, [1910]. s. 3-18.

část knihy Das tschechische Drama der Gegenwart.
In Der Merker : Österreichische Zeitschrift für Musik und Theater. 1910, 2. Jahrgang, Heft 4., s. 163-166

1911

kniha Patero obrázků z dějin knihy. Praha : Topič, 1911. 98-[1] s. (Osení, sv. 30)

část knihy Máchova "Krkonošská pouť". Praha : [Arne Novák], 1911. 28 s.

část knihy [Úvod.]
In ŠIMON, T. F. Dvacetpět původních leptů se slovním doprovodem Arne Nováka. Praha : nákladem autorovým, 1911. s. 1-15.

část knihy Jan Neruda jako vyprávěč : [úvod].
In NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : Topič, 1911. (Osení ; 33) s. 7-12.

1912

část knihy Božena Němcová a její "Obrazy z okolí Domažlického" : [úvod].
In NĚMCOVÁ, Božena. Obrazy z okolí domažlického. Praha : Topič, 1912. s. 7-13.

1913

kniha Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny / napsali Jan V. Novák, Arne Novák. Vyd. 2. přeprac. a rozš. Olomouc : Promberger, 1913. 825 s. (Sborník Příruček ; sv. 13)

kniha Die čechische Litteratur der Gegenwart.
In JAKUBEC, Jan; NOVÁK, Arne. Geschichte der čechischen Litteratur. 2. Aufl. Leipzig : Amelang, 1913. (Die Litteraturen des Ostens ; Bd. 5, Abt. 1) s. VII-VIII, 279-445.

část knihy Příchod jižního jara : smyšlený rozhovor.
In Almanach na rok 1914. V Praze : nákladem tiskového družstva "Přehled", 1913. s. 29-35.

část knihy Úvod
In DEHMEL, Richard. Pohádky a povídky / z němčiny přeložila Zdenka Hostinská. Praha : F. Topič, 1913. (Osení ., sv. 53) s. 7-10.

část knihy Úvod.
In NERUDA, Jan. Prosté motivy. 3. vyd. Praha : Topič, 1913. (Sbírka souvislé četby školní ; 28) s. 5-14.

1914

kniha Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. Praha : Vilímek, 1914. 407-[2] s.

kniha Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. Praha : Otto, [1913] 149-[1] s. (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

kniha Jan Neruda. 2. doplněné vyd. Praha : Spolek výtvarných umělců Mánes, 1914. 100 s., [10] s. obr. příl. (čb.), [2] složené text. příl. (Zlatoroh ., sv. 2)

1915

kniha Praha barokní. Praha : Mánes, [1915]. 39 s.

1916

kniha Zvony domova : kniha studií a podobizen. Praha : Borový, 1916. 237-[9] s.

kniha Kritika literární. [Díl I.], Metody a směry. Praha : Topič, [1916] 73-[1] s. (Duch a svět ; 18)

kniha Litomyšl : [úvod].
In Litomyšl. Praha : Topič, 1916. vi, 40 s. čb. fot. (Umělecké památky ; 6) s. I-VI.

část knihy Máchův soucit a jeho dědic : kritická drobnokresba.
In Sborník 1916 : čeští spisovatelé vdovám a sirotkům našich vojínů. Praha : V. Jiřina, 1916. s. 26-32.

kniha Kritika literární. [Díl II.], Zásady a prakse. Praha : Topič, [1916] 73-[1] s. (Duch a svět ; 19)

1918

kniha Podobizny žen. Praha : Borový, 1918. 237-[4] s.

1919

část knihy Nerudovy Povídky malostranské : [úvod].
In NERUDA, Jan. Tři povídky malostranské. 3. vyd. Praha : Topič, 1919. (Sbírka souvislé četby školní ; 4) s. III-X, 31-37.

1920

kniha České písemnictví s ptačí perspektivy. Praha : Štorch-Marien, 1920. 52-[2] s. (Aventinum ; sv. 24)

kniha Studie o Janu Nerudovi. Praha : Topič, 1920. 134-[1] s.

kniha Jan Neruda. 3. vyd. Praha : Spolek výtvarných umělců Mánes, 1920. 100-[3] s., [13] příl. (Zlatoroh ; sv. 2)

kniha Tomáš G. Masaryk : k sedmdesátinám jeho pro mládež. Praha : Odkaz, 1920. 26-[1] s. (Mládí a život : sbírka výchovných letáků, č. 4)

kniha Josef V. Sládek. Praha : Topič, [1920] 16 s. (České hlavy ; 14)

část knihy Antar.
In Z dějin české literatury : sborník statí, věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků. V Praze : nákladem Jana Laichtera, 1920. s. 293-310.

část knihy Úvod.
In NERUDA, Jan. Písně kosmické. 8. vyd. Praha : Topič, 1920. (Sbírka souvislé četby školní ; 2) s. 5-23.

část knihy Doslov.
In KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... Praha : Štorch-Marien, 1920. (Aventinum ; sv. 16) s. 45-51.

část knihy Žiji s Bohem a s bohy
In Na pamět Otakara Theera. V Praze : Zátiší, Knihy srdce i ducha, 1920. s. 100-104.

část knihy Řeč nad hrobem Otakara Theera v Nymburce při pohřbu dne 23. prosince 1917
In Na pamět Otakara Theera. V Praze : Zátiší, Knihy srdce i ducha, 1920. s. 113-115.

1921

kniha Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl první. Praha : Vesmír, 1921. 237, xv s., [1] l. obr. příl. (podobizna)

kniha Jan Neruda. Praha : Topič, [1921] 16 s. (České hlavy ; 19)

kniha Praha barokní. 2. vyd. Praha : Spolek výtvarných umělců Mánes, 1921. 39 s. (Zlatoroh ; sv. 3)

část knihy Úvod.
In NERUDA, Jan. Balady a romance. 7. vyd. Praha : Topič, 1921. (Sbírka souvislé četby školní ; 3) s. 3-12.

1922

kniha Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až do politického osvobození / napsali Jan V. Novák, Arne Novák. Vyd. 3. přeprac. a rozš. Olomouc : Promberger, 1922. 832 s. (Sborník příruček ; sv. 13)

kniha Krajané a sousedé : kniha studií a podobizen. Praha : Štorch-Marien, 1922. 202 s. (Aventinum ; sv. 49)

kniha Problémy moravské literatury : vstupní přednáška na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně dne 22. listopadu r. 1921. Brno : Polygrafie, 1921. 14 s.

část knihy Jan Erazim Vocel jako básník.
In NIEDERLE, Lubor; BIRNBAUM, Vojtěch; NOVÁK, Arne. Jan Erazim Vocel. Praha : Společnost přátel starožitností čes., 1922. s. 42-49.

1923

kniha Z času za živa pohřbených : úvahy z let válečných. Praha : Zátiší, 1923. 132, 1 s., 2 l. příl. (Mezi knihami a lidmi ; 1)

kniha Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý. Praha : Vesmír, 1923. 238, ix s., [1] l. obr. příl. (podobizna)

kniha Svatopluk Čech. Praha : Topič, [1923] 16 s. (České hlavy ; 22)

část knihy Jan Neruda : [úvodní studie].
In NERUDA, Jan. Dílo Jana Nerudy. I, Básně. Praha : Kvasnička a Hampl, 1923. s. 7-25.

část knihy "Svatých bratří hymna blahozvuká".
In Slovanský sborník : věnovaný Jeho Magnificenci prof. Františku Pastrnkovi, rektoru University Karlovy k sedmdesátým narozeninám 1853-1923. Praha : Klub moderních filologů, 1923. s. 370-372.

část knihy Tradice piaristské.
In Studentská Litomyšl : almanach vydaný na památku otevření nové gymnasijní budovy a na oslavu 50. výročí všestudentského spolku Smetana. Litomyšl : nákladem slavnostního výboru, 1923. s. 58-61.

1924

část knihy Vzpomínka úvodem.
In HORSKÝ, Karel. V zajetí babylonském : česká tragédie o 3 jednáních. Praha : Zora, [1924]. (České divadlo ; sv. 50) s. 7-10.

1925

kniha Kritika literární : metody a směry, zásady a prakse. 2. vyd. Praha : Topič, 1925. 147 - [2] s. (Duch a svět ; 18-19)

1926

kniha Hovory okamžiků : kniha feuilletonů. Vyškov : Obzina, 1926. 178, [4] s. (Obzinových tisků ; kn. 24.)

kniha Ekloga knihomilská. Kr. Vinohrady : Rudolf Hála, 1926. [10] s.

1927

část knihy Duch české vlastenecké romantiky.
In Z cyklu historických koncertů. Část I., Besední dům, 22. února 1927. Brno : OPUS, 1927. s. 1-3.

1928

kniha Nosiči pochodní : kniha české tradice. Praha : Literární odbor Umělecké besedy, 1928. 288 s. (Besedy Kruhu ; sv. 6)

kniha Josef Dobrovský. Praha : Spolek výtvarných umělců Mánes, 1928. 85 s., [16] s. obr. příl. (čb.), [2] s. faksimile (Zlatoroh ; sv. 53)

kniha Výbor ze studií a podobizen. Praha : Topič, 1928. 131 s. (Sbírka souvislé četby školní ., 67)

část knihy Úvod.
In Poselství důvěry a jistoty : sedmero památných dokumentů z dávné i blízké minulosti národní. Praha : F. Topič, 1928. s. 7-19.

část knihy [Úvodní slovo.]
In ŠVABINSKÝ, Max. Hlavy známé a neznámé : padesát portrétů se studií Arna Nováka. Praha : Štenc, 1928. s. 7-37.

část knihy Úvod.
In NOVÁKOVÁ, Teréza. Výbor z beletrie. Praha : Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 68) s. 5-9.

1929

kniha České písemnictví s ptačí perspektivy. 2. vyd. Praha : Aventinum, 1929. 69 s. (Lidová knihovna Aventina ; sv. 32)

kniha Teorie o národním obrození. Brno : Spolek posluchačů filosofie Masarykovy university, 1929. 51 str.

část knihy Úvod.
In MEDEK, Rudolf. Básně. Praha : Topič, 1929. (Sbírka souvislé četby školní ; 72) s. 5-10.

1930

kniha O Teréze Novákové : se dvěma neznámými pracemi Terézy Novákové. Česká Třebová : Fr. Lukavský, 1930. 76 s. (Edice F. Lukavského ; sv. 28)

část knihy Krajina vergiliovská
In Pio Vati : sborník k uctění 2000. výročí narození Vergiliova. Praha : Jednota českých filologů, 1930. s. 135-143.

část knihy Der Geist der čechischen Literatur. Berlin, 1930. 19 s. [Zvláštní otisk].

část knihy Úvod.
In NERUDA, Jan. Zpěvy páteční. 4. vyd. Praha : Topič, 1930. (Sbírka souvislé četby školní ; 1) s. 5-13.

část knihy Předmluva.
In THEER, Otakar. Dílo Otakara Theera. Sv. 1. Básnické spisy. V Praze : Aventinum, 1930. s. 7-8.

1931

kniha Řeči a proslovy. Praha : Státní nakladatelství, 1931. 95 s. (Kytice ; sv. 2)

část knihy Úvod.
In NOVÁKOVÁ, Teréza. Výbor z prózy Terézy Novákové. Praha : Státní nakladatelství, 1931. (Kytice ; sv. 4) s. 5-11.

1932

kniha Léta třicátá : čtyři essaye. Praha : Adolf Synek, 1932. 31 s. (Omnia ; sv. 17)

kniha Svízele nakladatele-knihomila. Brno : [Antonín Grimm], 1932. [16] s.

kniha Duše Brna a jeho kultura slovesná : essay. 1. vyd. Brno : [Moravští bibliofilové a exlibristé], 1932. 60 s.

část knihy O české próze výpravné.
In Výbor z krásné prózy československé. Česká próza 1. Praha : Sfinx, 1931-1932. (Nové cíle ; sv. 531) s. 1-95.

část knihy Dušičky v lese.
In O Svatopluku Čechovi : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 44. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1932. s. 47-50.

část knihy Doslov.
In DYK, Viktor. Děs z prázdna : román. Praha : Sfinx Janda, 1932. (Pyramida ; sv. 21) (Nové cíle ; sv. 543) s. 283-297.

1933

kniha Dějiny české literatury.
In Československá vlastivěda. D. 7, Písemnictví. Praha : Sfinx Bohumil Janda, 1933. s. 7-208, 590-591.

část knihy Jan Neruda - lidumil.
In O Janu Nerudovi : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 45. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1933. s. 46-53.

část knihy Úvod.
In VRCHLICKÝ, Jaroslav. Výbor z básní Jaroslava Vrchlického. Praha : Státní nakladatelství, 1933. (Kytice ; sv. 13) s. 5-13.

část knihy Úvod ; Poznámky
In Literatura českého klasicismu obrozenského. Praha : Státní nakladatelství, 1933. 156 s. (Kytice ; sv. 14) s. 5-13, 121-149.

část knihy Úvod.
In VLČEK, Jaroslav. Z počátků naší poesie moderní. Praha : Topič, 1933. (Sbírka souvislé četby školní ; 81) s. 5-9.

1934

kniha Památce Antonína Sovy. Pacov : Spořitelna města Pacova, 1934. [10] s.

část knihy Slavíčí píseň našeho národního jara -
In Kde domov můj? : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 46. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1934. s. 27-32.

část knihy [Doslov.]
In LEGER, Karel. Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici. Kolín : Josef Zach, 1934. s. 17-21.

část knihy Úvod.
In NERUDA, Jan. Balady a romance. 10. vyd. Praha : Topič, 1934. (Sbírka souvislé četby školní ; 3) s. 5-13.

1935

část knihy Sny palestýnské.
In Bible a český národ : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 47. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1935. s. 49-54.

část knihy Zpěvák se loučí : [úvod].
In KALUS, Josef. Na konci života. 2. vyd. Opava : Edice Pásmo, 1935. (Pásmo ; sv. 5) s. 7-9.

část knihy Doslov.
In DYK, Viktor. Povídky Emila Šarocha. Praha : Topič, 1935. (Topičovy Bílé knihy ; sv. 38) s. 109-117.

část knihy Předmluva.
In WINTER, Eduard. Bernard Bolzano a jeho kruh : [kritické vylíčení života a učení velkého myslitele a vzorného vychovatele]. Brno : Akord, 1935. (Akord ; sv. 3) s. 9-13

část knihy O Adolfu Wenigovi : [úvod].
In WENIG, Adolf. Literární směska : pohádky, pověsti, vzpomínky. Praha : Topič, 1935. (Sbírka souvislé četby školní ; 86) s. 5-8.

1936

kniha Duch a národ : kniha studií a podobizen. Praha : Borový, 1936. 250 s. (Kmen)

kniha Viktor Dyk. Praha : Borový, 1936. 31 s. (Postavy a dílo ; sv. 9) (Kmen)

část knihy Svatopluk Čech a Karel Hynek Mácha.
In Máchovy ohlasy : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 48. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1936. s. 31-38.

část knihy Průvodem : [úvod].
In VESELÝ, Antonín. Letní zrcadlení. Brno : Družstvo Morvského kola spisovatelů, 1936. s. 5-9.

část knihy Karel Hynek Mácha : [úvod].
In Album Karla Hynka Máchy : k stému výročí básníkova úmrtí a 1. vydání "Máje". Praha : nákladem a tiskem knihtiskárny Prometheus, [1936] s. 5-11.

1937

část knihy Mácha visionář + Doslov.
In Karel Hynek Mácha : osobnost, dílo, ohlas : sborník k 100. výročí Máchovy smrti. V Praze : Družstevní práce, 1937. s. 120-132.

část knihy Poetismus Jaroslava Vrchlického.
In Živý Vrchlický : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 49. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1937. s. 21-30.

část knihy Zvony domova.
In František Borový : 31. 1. 1874 - 20. 3. 1936. Praha : Klub nakladatelů Kmen, 1937. s. 56-60.

část knihy František Bartoš-Moravan.
In Památce Františka Bartoše : [1837-1937 : K oslavě stého výročí narozenin Františka Bartoše]. Zlín : Městská rada : Osvětový sbor : Přátelé Frant. Bartoše, 1937. s. 20-24.

část knihy Úvod.
In VRCHLICKÝ, Jaroslav. Výbor z básní Jaroslava Vrchlického. Praha : Státní nakladatelství, 1937. (Kytice ., sv. 13) s. 5-13.

část knihy Doslov.
In SLÁDEK, Josef Václav. Selské písně. Praha : Novina, 1937. s. 59-65.

část knihy Marco Polo v Čechách : [úvod].
In ELPL, Mirek. Marco Polo : člověk a doba. Praha : Melantrich, 1937. s. 7-11.

1938

kniha Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo. Praha : Borový, 1938. 69 s. (Postavy a dílo ; sv. 16-17) (Kmen)

kniha Praha barokní. 3. vyd. Praha : Fr. Borový, 1938. 36, [IV] s. : 31 obr. příl.

kniha Josef Pekař : jeho cesta domovem a životem. Turnov : Müller, 1938. 63,[3] s.

kniha Otokar Březina. Litomyšl : Josef Portman, 1938. [14] s.

kniha Leoš Janáček - spisovatel : [úvodní studie].
In RACEK, Jan., FIRKUŠNÝ, Leo. Janáčkovy feuilletony z L. N. Brno : Dobročinný komitét, 1938. 158, 16 s.

část knihy Úvod.
In VAVROUŠEK, Bohumil. Literární atlas československý. 2. Praha : Prometheus, 1938. s. VII-XIII.

1939

kniha Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny / napsali Jan V. Novák, Arne Novák. 4. přeprac. a rozš. vyd. Olomouc : Promberger, 1936-1939. 1804 s.

část knihy Tvůrčí znalec staročeského básnictví
In Romanu Jakobsonovi : pozdrav a díkůvzdání : [sborníček]. Brno : Spolek posluchačů filosofie Masarykovy university, 1939. s. 8-13.

1940

kniha Jaro v Čechách 1901 : [essay]. Praha : F.J. Müller, 1940. 66 s.

kniha Motivy ze spanilé země svatosti a umění. Praha : Drégr, 1940. 45 s. (Corona ; sv. 17)

kniha Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371, [3] s. (Dílo Arna Nováka ; sv. 1.)

kniha Podobizny žen. Praha : Novina, 1940. 232 s. (Dílo Arna Nováka ., 2)

část knihy Otokar Březina.
In Za Arnem Novákem. V Brně : Spolek českých knihkupců pro Moravu, 1940. s. 7-14.

část knihy Goethe.
In Za Arnem Novákem. V Brně : Spolek českých knihkupců pro Moravu, 1940. s. 15-21.

1941

kniha Puškin. Praha : Vilém Šmidt, 1941. 21-[2] s. (Kytice ; sv. 13)

1946

kniha České písemnictví s ptačí perspektivy. 3. vyd. Na Zbraslavi : Eduard Beaufort, 1946. 98 s.

kniha Stručné dějiny literatury české : zkrácené znění podle 4. vyd. Přehledných dějin literatury české. 1. vyd. Olomouc : R. Promberger, 1946. 818 s.

1947

kniha Zoufalství a víra. Praha : Aventinum, 1947. 99 s. (Arx ; sv. 3)

kniha Praha barokní. 4. vyd. Praha : Fr. Borový, 1947. 35 s., 31 obr. příl.

část knihy Jaroslav Vrchlický jako básnický a kritický vykladač literatury : instalační přednáška rektorská Arne Nováka 12. ledna 1939.
In Ročenka Masarykovy university v Brně. Ročník XX (1938/39-1945/46). Brno : Masarykova univerzita, 1947. s. 13-20.