Vyhledávání

Digitální knihovna obsahuje monografie Arna Nováka a díla, ke kterým napsal úvod nebo doslov a u kterých autorský zákon umožňuje volné zpřístupnění. Najdete v ní díla Arna Nováka i dalších autorů. Provozována je na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Jak citovat celou digitální knihovnu

Doporučená podoba citace podle ČSN ISO 690 v případě, že citujete celou digitální knihovnu (například pokud ji uvádíte v poděkování):

  • Digitální knihovna Arna Nováka [online]. Brno: Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2010–2020 [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z: http://arne-novak.phil.muni.cz

O knihovně podrobně

Aktuální počty záznamů

Počet děl: 131
Počet stran: 13 675
Počet částí děl: 79