Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 64

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Antonín Truhlář.

Ve chvíli, kdy dějí se na gymnasiích pokusy odho diti valnou část staroklassického dědictví, odešel jeden z nejvěrnějších a posledních humanistů, dlouholetý professor a posléze ředitel starobylého akademického gymnasia v Praze Antonín Truhlář. Zabloudiv omylem do neklidného a zmateného věku devatenáctého; usiloval učený a oddaný následovník Řehoře Hrubého z Jelení a věrný ctitel zcizáčtělého jeho syna vrátiti se do svého duševního domova, do radostné a rušné doby rozkvětu studií klassických pod chladným nebem severním, do slavné a krásné periody vytříbené a přesné latinity, do památného času vzorných prvotisků a prvních vydání starých klassiků. Utíkal před svou dobou, právě jako vyhýbal se svým vrstevníkům, opovrhoval s pedantickou důkladností vším, co páchlo moderností a pokrokem a nedovedl porozuměti těm, kdož se domnívali, že kulturní ideál jest snad kdesi v budoucnu, neb dokonce skrvt mezi námi.

První fase {eho lásky ke klassickým auktorúm ~l k jejich následovníkům novodobým byly plny ne-

[na začátek stránky]