Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 412

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Kniha českých

žen a veškeré české intelligence!

Naše nak/adatelsroí odhodlalo se zapraviti dávný dluh, jimI je celá česká veřejnost povinna jedné ze šlechetných dcer našeho národa - k dítěti nešťastného brixenského mučedníka Č vydávajíc dnes v "KNIHOVNĚ HISTORICKÉ A KULT(JRN/" knihu, jež s největším zájmem bude jistě čtena. Je to spis

ZDEŇKA HAVLlčKOlt4

Dcery národa trnitá cesta životen

Napsal Cyril Merhout.

S dobovými fotografiemi a i/lustracemi. Brož. K 2"40.

ClJo prvé dostává se tu české veřejnosti podrobného vyličení

;L,- pohnutého života dcery nezapomenutelného Karla Ha vlička·Borovského, o níž dosud koluji pověsti, o jejíž záhadnosti vypravují se celé báje, jež v mnohých věcech těžce se dotýkají cti nešťastného dítěte velikého Cecha. Autor, známý z přečetných prací historických, krok za krokem sleduje život této "dcery národa", očisťuje zde památku její a ličí v pestrých kapitolách podrobně truchlivé konce jejího ži· vota: pobyt v Rakovníku, Malči, Poděbradech, Počátkách ° jeji poměr k hraběti Kounicovi, jakož i poslední dny v Německém Brodě i trasickou smrt krátce před sňatkem ..•.•-

Na skladě 'lJ každém knihkupectví.

NAKLADATEL5TVI }OS. R. VILIMKA

II Praze, Spálená ulice číslo 13. - Vídeň /., Schotienring 1

[na začátek stránky]