Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 411

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Několik hlasů

o knize

TEREZY NOVÁKOVÉ:

ZEl ŽENSKEHO HNUTÍ

čas:

,Kniha by se spiše mohla jmenovati ..,Breviř moderní české ženy"', neboi neni jediné otázky, jež souvisi se ženským hnutím, aby ji pi. Nováková neprobrala. d

Naše Doba:

..,Pro toho, kdo by se chtěl obeznámiti se snahami českého ženského hnutí za posledni dvacitiletí, nemáme vůbec vhodnějši knihy nad knihu pi. Novákové ... d

Ženské Listy:

..,Nedocenitelnou je tato kniha: na tuto může být česká literatura právem hrda ... f Zlatá Praha:

, •.. je to vzácná kniha .•• pramálo je u nás podobných, jež by nabádaly přimo k přemýšlení o ženské otázce ••• '"

Zvon:

.., Teréza Nováková velmi správně odhaduje základni _ ráz ženiny přirozenosti, kterou netouží přehodnotiti, ale vzdě/iJním přivésti k rozkvětu a pravému výrazu ženství ... '" Brož. K 3'50, váz. K 5'30.

NA SKLADĚ V KAlnÉM KNIHKUPECTVÍ.

Nakladatelství Jas. R. Vilímka v Praze, Spálená ulice č/s. 13 n. - Filiálka: Vídeň 1., Schotienl'ing 1.

[na začátek stránky]