Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 343

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

J6rgen Tesman.

(Přispěvek k přírodopisu moderního učence.)

I.

Mlhy, jež se mlčelivě a chmurně rozlily po přísném

a studeném kraji severském v Iithurgické chvíli, kdy Rebeka Westová ruku v ruce s pastorem Rosmerem sestoupila s osudné mlýnské lávky do říše par a stínů, zastřely počátkem devadesátých let celý básnický svět lbsenův. Tvrdé a neúprosná obrysy reality, kterou obnažující a vyšetřující zrak poetův pronikl až ke dřeni utajených kostí, měkly a jihly podivuhodně v této mlžné a soumračné atmosféře básníkova stáří a přecházely až neuvěřitelně v bizarrnost přeludů a příšer skoro fantastických. Každý dramatický pohyb podivínských a přece bolestně lidských postav vrhal hluboký stín, v němž číhalo cosi záludného; slova, na první poslech šedivá a bezvýznamná, měla dvojí, trojí smysl, jímž sfingovitě přelstívala posluchače; denní a všední život figur dramatikových, tak skličující v husté a zákonné své

[na začátek stránky]