Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 313

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Petr Hille.

Hluboká, modrá letní noc ležela v měsíčném svitu

nad osamělou a mlčící stepí vestfálskou. Širá nekonečná pláň koupala se v modravé mlze; ponurý strašidelný hvozd Dawert pohlcoval všecku temnotu, a starožitný jesuitský MOnster snil ve věžích, báních a štítech o středověku. Dva hoši, sextáni neb septimáni, kráčeli nocí a tichem k MOnsteru. V jejich zracích bylo plno tajemství a ekstase, jejich rty chvěly se, jako by chtěly cosi říci, ale jako by nemohly najíti výrazu, jejich kroky spěchaly okamžik a pak zase zastavovaly se roztržitě. Hoši vraceli se z mystického poutního místa svých srdcí, z Angelmodde, kde v zámecké zahradě hraběcí rodiny Galicinovy jest hrob "maga severu" Hamanna, jenž pohleděl tak hluboko do záhad vesmíru a božstva, jenž pohroužil se tak na dno citu a náboženství, že přestal souvisle mluvit a logicky mysliti a zajíkal se jen v prorockých aforismech, černokněžnických fragmentech, sibyllinských útržcích. Suggesce paradoxního a věšteckého ducha ovládala hochy. Zvláště starší z nich, útlý, kadeřavý hoch, tmavých, melancholických očí,

[na začátek stránky]