Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 238

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Kletba Berlína.

Z mysli českého čtenářstva nevymizel snad posud

mohutně symbolický závěrečný výjev Mauclairova skvělého románu "Město světla", kde hrdina, impressionistický krajinář Julian Roches za modravého šera měsíčního mezi ševelíCími olivami a palmami kouzelné Provence navždy zříká se Paříže, města přepiaté duchovní i umělecké kultury, jež vraždí prostotu srdcí, bezprostřednost tvoření, ryzost neodvislé myšlenky. Vzpomněli jsme si na tento pohnutý výjev, zastřený náladovým kouzlem lyriky myšlenkové, když pročetlí jsme přísně logické a pronikavě kritické kapitoly jiného díla, odsuzujíCího se stejnou rozhodností druhé veleměsto evropské, ovšem z důvodů přímo opačných, jako millionového městského netvora bez tradice, bez kultury, bez uměleckého posvěcení. Míníme novou knihu berlínského výtvarného kritika Karla Schefflera, nadepsanou "Berlín, Osud města", dílo to uchvacujíCí smělosti a dalekého dosahu národně kulturního.

Jako Kamil Mauclair jest i pětačtyřicetiletý Hamburčan Karel Scheffler v podstatě kritik vý-

[na začátek stránky]