Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 21

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Dopis imagi-nární. *)

Jan Helcelet Ignáci Janu Hanušovi.

V Brně na podzim I86I.

V mrtvých a kalných dvorech Tvého podivínské ho Klementina, drahý příteli, rezavějí a rudnou zvolna osamělé a vyhoštěné stromy; ranní mlhy pražské jeseně vymývají starodávné dlaždice pod zamřížovanými okny Tvojí jesuitské residence až .do růžova; znepokojení ptáci, jejichž křídly lomcuje

tušení jižních dálek, krouží zvědavě a nedočkavě kolem zeměkoule na plecích Vašeho Atlanta, - jest podzim, a Ty, starý hochu, nevíš o tom ničeho, pra

  • ) V krásné a bohaté korespondenci Jana Helceleta a Ignáce
Jana Hanuše, kterou jsme vděčně přijali z pečlivých a pilných rukou Kabelíkových, hledali bychom marně dopis zde otištěný. Nepatři též ani k oné bolestně rozsáhlé řadě Iístu obou věrných přátel, jež se nenávratně ztratila: nižádný dodatečný nález v Praze, v Brně či v Olomouci neusvědči náš otisk z nepřesnosti. Ale kdo nám muže zabrániti, abychom si, pohlížejíce na historické podobizny Jana Helceleta a Ignáce Jana Hanuše, silou a darem imaginace nedomýšleli jejich písemné rozhovory, i ty, kterých sami nezachytili literárně?

[na začátek stránky]