Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 189

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Malířský zrak v básnictví.

VzpomínajíC v srpnu 1912 stého výročí zrozen in

Theofila Gautiera, umělecká Francie zasvěcovala vděčné své myšlení paměti muže, v jehož díle, splynuvším úplně s osobním osudem, obráží se mnoho ze základní podstaty novodobého básnictví francouzského. Zbožňovatel Victora Huga a obdivovatel Baudelairův zasedl u plném vzkypění mladistvých sil k marnotratnému a bouřnému hodokvasu romantiky francouzské ve chvíli, kdy v skvěle broušených číších šumělo a perlilo se nejopojnější víno šampaňské. S pyšnou samolibostí pohlížel do svého uměle leptaného, třeba že málo objemného poháru a oddával se rozkošnicky kouzlu burácejících přípitků i slasti hromadného opojení; i rozhodl se neopustiti nikdy romantické orgie. Leč vína došuměla, kytice mezi poháry uvadly, nadšení hodovníků vyprchalo. Když pak se do večeřadla plížilo kalné a studené světlo mlhavého jitra, vytratili se mnozí z pijáků dojmů a krásy. Jen Gautier neopouštěl svého místa, upírajesnadšením, ovšem již méně burácivým, zraky do zdobného poháru. Na to uchystána v téže

[na začátek stránky]