Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 15

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

MULOVI: A OSUDY.

15

a kde rostou po bezejmenných hrobech-chumáče fialek ... a jestli snad náhodou přece víte, kdo byl pan Rechner a pan Cibulka, sotva se dovedete rozpomenout na první výjev povídky, jak těžká, nemotorná slečna Máry, vdova po dvou věrných milencích, kteří se jí dobrovolně vzdali, dává se za kalného dušičkového dopoledne ke hrobu dovést malým bílým děckem, bojíc se, aby dadouc při návštěvě jednomu z milénců přednost, neurazila v hrobě druhého. Nevím, pláču-Ii nad touto povídkou, která není až do konce tak krásně a čistě vypravována, více pro tu tichou malbu v barvách hustého, šedivého, podzimního deště anebo pro její jakousi podivnou filosofilásky, kterou my ženy sice cítíme, ale kterou dovedl vyjádřit ten starý mládenec, jenž si sám napsal do závěti: přežil jsem lásku svou, měl ji tak na krátce. My ženy to víme," dodala dívka, jejíž bledý zjev v houstnoucí tmě večera byl ještě světlejším, šeptajíc skoro, "láska má chvějící se, bázlivé ruce, a protože poslouchá více podvědomého vnitřního strachu, než tlukotu srdce a te'pu krve, sáhne často do prázdna, do tmy, do noci."

Chvíli mlčeli všichni, a zdálo se, že naslouchají hudbě vltavských jezů. Pohled architektův byl upřenější; a všichni cítili, že osud sám přitiskl svou pečeť na jeho rty, přísně stažené.

Básník, který trpěl skoro fysicky pod tlakem toho mlčení, jal se prudce a okázale potvrzovati slova dívčina, na něž sama již nemyslila. "Ano, nic není u Nerudy osamoceno, nic není vytrženo ze souvislosti. Jeho povídky nejsou nahodilé příběhy ze života nahodilých lidí; scenerie se vracejí, osoby přecházejí z novelly do novelly, z jedněch osudi't vyvíjejí se osudy druhé a vše dohromady jest celek, úplné vzkříšení městské, čtvrti. Ano, Malá Strana, pravý svět pro sebe, jest tam~celá: pohřby a zábavy, hos-

[na začátek stránky]