Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 147

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

MU?:OVf: A OSUDY,

147

dnes tiché a cudné kouzlo samoty, vedle jiskřivé vřavy měst, nádraží a přístavišť zná i mlčení alpských sněhů, vedle bronzového varu letních odpůldní měsíční stříbření jarních podvečerl1. Mluveno obrazem, vzatým z hudby: nejsou to pouze třeskuté dojmy polyfonické, jimž jest dnes Theer básník přístupen, nýbrž j~ho duši iaujalá i kouzla jemné a čisté hudby komorní, pláč houslí, stesk violy, zpověď klavíru. A snad nejdet~1 o pouhé obrazné rčení. Pozorný čtenář najde v "Uzkostech a nadějích" přímý vliv hudební, od zvukového ladění veršl1, po symfonickou stavbu knihy, kde se básníkovi podařilo úplně vyrovnati rozčlenění na věty myšlenkové s rozčleněním na věty hudební. Tato jemňoučká kulturní tajemství byla energickému naturistovi z "Výprav k Já" docela nedostupna, a tehdy by nebyl dovedl napsati, či spíše zazpívati ani toužebné sloky z "Měsíčné noci", jež zní:

"Na moře myslim: v chvili tu se měsíc stříbří na hlati.

Mít duši láskou zalitu

a líbati a líbati!"

ani tu shelleyovskou hymnu večera, která se čte v básni "Poutník":

"Tu poutník zůstal stát. Nad zídku vykloněn zřel stromyv zahradě ... Jak stříbrný by sen tu snily, tiše tak ty stromy, druh a druh,

ve vlídný, přítulný. se spialy čarokruh,.

již od let, v míru tak, vždy v květnu, na večer, šly v koupel stříbrnou za sladké hudby sfér ... "

A přece .. : všecek tento smyslový svět, ať zní fortissimem či ať zpívá v pianissimech, znamená pro básníka Theera pouhý povrch. Jsa důslednýmduali~ stou, který nezrtá a nepřijímá pantheistického ztotožnění s vesmírem, založil Theer celol.1 svou poesi

[na začátek stránky]