Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Mužové a osudy - str. 13

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Mužové a osudy : kniha studií a podobizen. V Praze : Jos. R. Vilímek, 1914. 407 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Mu20vÉ A OSUDY.

13

tratných svazcích· Nerudových povídek pouze ony vrcholné scény,~de básník našel náladové a malebné pozadí pro )yto malicherné osudy, kde postavy splývají se scenerií, se vzduchem výjevu, se svou krajinářskou dekoraci. Jen tento tak sytý a tak jednotný ensemble měla jsem vždy ráda. Hastrmana čítám pro tu noc se střibrnou mlhou, kdy pod Petřínem teče modré moře právě jako dnes; a pak pro tu nezapomenutelnou scénu z třicátých let, jak na bruských hradbách pan Rybář hovoří o Rosenauovi a jeho theorii svobody, a jak v této době měšťanské rekonvalescence usoudí kanovníci, že Rosenau, což jest malostranský pseudonym pro Rousseaua, byl spisovatel, nejspíš spisovatel: v této komické scéně, tak prostoduché jako obrázek Schwindův, je celé Ra~ousko, pro něž Grillparzer plakal své krvavé slzy. Ctu humoresku o paní Rusce pro ten velkolepý pohřeb pana Josefa Velše, o němž Neruda napsal dva tři odstavce, začouzené žlutým a dusivým kouřem slavnostních voskovic, násobených pompesnimi zrcadly.

Ale za tři malé povídky malostranské dala bych ostatní Nerudovu prósu: Trhany a všecky feuilletony a Obrazy z ciziny a listy o světové výstavě a Ara besky. .

"Svatováclavskou mši" zná dnes každý, ale nějak polohumoristicky, polosentimentálně: tak dovede lidový vkus snížit toto cudné a vznešené dílo, v němž plynou v jednom širokém řečišti sladká moudrost starce a zbožná naivnost dítěte. V této chrámové, jaksi jen našeptané piege, kterou čtou lidé jen pro groteskní humor klukovských scén, nalézám vždy pět šest stran, které jsou namalovány a ne napsány, namalovány jako od Rembrandta. Podivná, tesklivě mystická tma krade se gotickou lodí, a Neruna řekne krásně, k slzám krásně, že to bylo, jako by

[na začátek stránky]