Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Litomyšl - str. VI

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Litomyšl. V Praze : F. Topič, 1916. vi, 40 s. čb. fot (Umělecké památky ; 6)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

a kročeje chodců v stinných podloubích - to měšťanská duše staré Litomyšle mlčením promluvila.

. Mimo obvod náměstí město ztratilo mnoho ze své původnosti, jen v ulici Boženy Němcové pod tiskárnou, na náměstíčku Braunerově, kde stávala druhdy horní t. zv. německá brána, v blízkosti ulice Kakasovské zůstaly ojedinělé budovy a půdorysné znaky litomyšlské starobylosti. Po jejích stopách lze kráčeti též, vystoupíme-li ke hřbitovu, kupícímu se kolem barokního kostelíka sv. Anny; ten onen náhrobek, to ono jméno připomíná stavebně umělecký a kulturně národní vývoj města, slavného historicky, památného architektonicky, populárního literárně. Mnohem později než česká města, v nichž rozkvetla gotika stará neb vladislavská, Litomyšl došla svého slovesného zpodobení a své básnické oslavy: dvě osobnosti, těsně související se staroslavným gymnasiem litomyšlským, Alois Jirásek a Teréza I'1ováková, mají o to zásluhu přední. Jejich pozornosti neupoutalo však jen město samo v různých fazÍch dějinného svého rozvoje, nýbrž studovali a zobrazovali Litolnyšlsko celé v jeho krajinné, národopisné a dějinné souvislosti. Nejbližším okolím městským, které kaštanovými alejemi, rozlehlými panskými dvory a pavilonky v hájích připomíná vladařenÍ hrabat Trautmqnnsdorfů a Valdštejnů, došli do starodávných vesnic a samot, na Růžo~Ý palouček, posvěcený českobratrskými exulanty, do Dolního Ujezda, domova Lukáše Pakosty, do Lubné, rodiště Jané\ Jílka ... tam ve stínu hlubokých a nepřístupných lesů pohraničních· a mezi svéráznými stavbami dřevěnými odhalili to, o čem Litomyšl nemá dokladů výtvarných, ale co krvavě zapsáno jest v jejích letopisech, jakožto čestné tradice města Kostků z Postupic: památky českého lidového hnutí náboženského.

9lrne fNovák.

VI

[na začátek stránky]