Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Litomyšl - str. 41

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Litomyšl. V Praze : F. Topič, 1916. vi, 40 s. čb. fot (Umělecké památky ; 6)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

S E Z N A M· OBR Á z K ů:

1. Pohled od náměstí na zámek, piaristský kostel a gymnasium.

2. Pohled na zámek od jihozápadu.

3. Západní strana zámku.

4. Severní strana zámku s věží.

5. Hlavní pórtál zámecký na straně jižní.

6. Detail z loggií zámeckých.

7. Detail z loggií zámeckých.

8. Pohled z jižní strany loggií zámeckých ke kostelu piaristskému.

9. Pohled z arkád západní strany na sgrafita v nádvoří zámeckém.

10. Detaily sgrafit na severní straně nádvoří zámeckého.

11. Detaily sgrafit na severní straně nádvoří zámeckého.

12. Hlediště zámeckého divadla.

13. Jídelna litomyšlského zámku.

14. Audienční sál v zámku litomyšlském.

15. Pokoj v zámku litomyšlském.

16. Pohled k zámku od hory O livetské se zahradním pavilonem v popředí.

17. Pavilon v zámecké zahradě.

18. Portál pivovaru zámeckého.

19. Pohled na piaristský kostel a gymnasIUm od hory Olivetské.

20. Portál piaristské koleje.

21. Pohled na piaristský ko§tel a gymnasium od města.

22. Náměstí Toulovcovo se Spitálským kostelem a piaristský kostel od západu.

23. Piaristský kostel od Augustovy tiskárny "na kopečku"

24. Proboštský kostel, severní strana.

25. Průčelí proboštského kostela.

26. Hlavní portál proboštského kostela.

27. Horní náměstí.

28. Marianský sloup a stará radnice.

29. Stará radnice s věží.

30. Qomy na Horním náměstí s novou radnicí.

31. Cást Dolního náměstí.

32. Domy na Dolním náměstí.

33. Pohled z podsíní Horního náměstí.

34. Dům "u rytířů" na Horním náměstí (č. 110).

35. Detaily z průčelí domu "u rytířů".

36. Ulička na východní straně náměstí.

37. Nádvoří v domě č. 24 na náměstí.

38. "Sbor" na rozhraní předměstí Zahájí.

39. Hřbitovní kostel u sv. Anny.

40. Náhrobek rodičů dr.:t F. A. Braunera na hřbitově u sv. Anny.

[na začátek stránky]