Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 248

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ŽIVOTOPISNÉ KNIHY A JEJICH KOUZLO

ZÁSADNf spor veškerého hlubšího dějezpytu, zda velké dějinné události jsou v podstatě výtvorem mohutných jednotlivců či naopak výsledkem činnosti hromadných vrstev, společenských tříd, národních skupin, kmenových celků, zůstává stále a zůstane snad vždy nerozřešen. I dále budou seskupovati jedni z dějepisců kolem hrdinské a tvůrčí osobnosti celé barvité a rušné vlnění doby, složité a pestré duševní chvění zástupů, výbojné a prudké víření hospodářských a společenských zájmů, kdežto druzí dají uprostřed mocného a hybného davu, určujícího nejen převraty hmotné a sociální, nýbrž i politické události, zcela mizeti vůdčím duchům, podřizujíce je úplně proudu času, v}"kládajke je naprosto jako pouhé mluvčí a tlumočníky hromadně žijících myšlenek a tužeb.

Ale nechť dějepisec vidí ve vynikajících osobnostech již sám smysl a vlastní nerv dějin, nechť pokládá je jen za pouhé ukazovatele a viditelné znaky dění společenského, vždy bude jej lákati složitý a zajímavý úkol, aby postupně a příčinně vyložil, kterak takový nadprůměrný jednotlivec se vyvíjí, kterak roste z půdy své doby, své země, svého kmene, kterak vyhraňuje se v opravdovou individualitu, kterak naslouchá duchovním slu 248 chem touze a myšlení svého věku, a jak odpovídá k tomu činy

[na začátek stránky]