Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 229

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

JAK Č1STI

RMĚR čtenáře ke knize mění se od pokolení k pokolení; kde nacházeli pradědové jistotu duše a dědové útěchu srdce, tam hledají otcové pouhou zábavu mysli, aby posléze vnukové pídili

se jen po rozkoši smyslů a pravnukové dokonce se domáhali

jen otřesení nervů. Vztah, který kdysi byl ná:božný a poté váš nivý, proměnil se na čas v chladnou lhostejnost, jež opět ustu puje labužnictví a hravé zálibě: čteme všichni velmi mnoho, a to knihy rozmanité pestrosti, avšak nečteme dosti oddaně, pokorně, čestně. Knihkupci, kolportéři, nakladatelé zahrnují nás záplavou

knih nových, nebo za no,vé vydávaných; veřejné knihovny i soukromé půjčovny nabízejí nám poklady i brak starší literatury, obecně uznané nebo přes odpor všech znalců všude hltané .- nikdo si nemůže naříkati, že by neměl pHstupu k početné a různorodé četbě. Na všech stranách ozývají se oprávněné i samo zvané hlasy, dbající o jakost a hodnotu čtení; škola obrad pozornost dětí pouze k cenným spisům, které šíří obzor duševní

neb zjemňují a vychovávají' srdce; populární i odborná kritika

v denních listech i v jiných časopisech upozorňuje na nová díla vynikající a odmítá rozhodně lichou plevu i bezcenný koukol literárních žní; lidovýchovní pracovníci, umělečtí pedagogové, zanícení knihovníci sestavují a vydávají seznamy vzorných knih, 229

[na začátek stránky]