Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 146

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

III. D a ln o k I ů v meč.

NA STA antických bájí a helénských pověstí prošlo obrazností a poesií Jaroslava Vrchlického: tu v klidné zálibě naivního epika vystihoval jejich svěží dějovou náplň a lemoval ji rozkošnými arabeskami; tu měnil náboženský neb hrdinský příběh v hutný symbol, kterému posvěcoval výmluvnou svou dumu; jindy odíval sladkou Heladu mladých bohů a jejich královských milenek v půvabný a lehkomyslný šat rokokového rozmaru, nacházeje všude hru, rej, maškarádu; nejednou zalidnil po smělém příkladu Goethově antické luhy Peloponesu fantasií romantickou a plesal, když z objetí starověké Heleny s moderním Faustem zrodila se výbojná myšlenka, pádící k slunci, do vzduchu, za nemožností.

A pak náhle pobledl, zvadl a zestárl všecek tento helénský svět: olivy, vavříny a tamaryšky stály před očima básníka rázem zestárlého temné a nahé; olympští i pozemští bohové se zachmuřili a přepodstatnili v charé, prázdné stíny; hrdinové, zápasníci a kentauři přestali zajímati zatrpklého poetu, který se

. s tváří zahalenou odvrátil od Homerovy, Hesiodovy a Aischylovy říše: velký soumrak božstev a bájí nadešel. V této hodině děsivého šeření a tragické rozluky nalezl Jaroslav Vrchlický 146 vášnivý vztah k temným a příšerným stránkám řeckého báje-

[na začátek stránky]