Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 109

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

JIRÁSKOVO» TEMNO«

PRVNí dojem, kterým nový rozsáhlý dějinný obraz Jiráskův mocně zaútočí na čtenáře, jest širé bohatství a klidná jistota nashromážděných poznatků a zpracovaných postřehů, jež na listech své knihy rozložil a uspořádal pečlivý a k jádru jevů pronikající historik kulturní. Prostudoval s odbornou důklad ností mravy XVIII.- věku, prošel pomalými a pozornými kroky venkovská i městská jeviště jeho nepolitických dějů, zahleděl

se naukově ozbrojeným okem zasvěceného starožitníka do jeho ztemnělých interiérů, a tím vším vzbuzuje v čtenáři podt naprosté důvěry, že bude mu bezpečným vůdcem krajinou soumračnou a málo probádanou. Jest však třeba u Aloise Jiráska zvláště vytýkati toto neúnavné a všestranné úsilí učeného a láskyplného sběratele dobových dokumentů? Neni ta poznávací, nauková a zdůvěrňující snaha téměř souznačna s jeho jménem?

V Temnu byly podřízeny tyto intelektuální, sklony dějepiscovy schopnosti jiné a vyšší, která v mnohosvazkovém díle Jiráskově nebyla vždy pravidlem - prudké mohutnosti intuiční. Ač

i v některých kapitolách tohoto díla prorážejí kamenité vrstvy suchých detailů převzatých příliš věrně z pomůcek a z výpisků,

ač místy studený výčet a mrtvá nomenklatura připomenou, že nebylo tvořeno čistě básnicky, nýbrž cestou naukové mosaiky, 109

[na začátek stránky]