Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Živý Vrchlický - str. 21

[na přehled] [na text]

Živý Vrchlický : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 49. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1937. 144 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Arne Novák

POETISMUS

JAROSLAVA VRCHLICKÉHO

Pět sbírek mezi knihami Jaroslava Vrchlického přechází z jedné literárně historické příručky do druhé neodvažujeme se, bohužel, říci: z ruky do ruky čtenářů! - s utkvělou etiketou lyriky formalistické. V čele stojí štěstím zajíkavá zpověď básníkových manželských líbánek »Dojmy a rozmary«, datovaná lety 18'74-18'79 a vydaná r. 1880: od pozadí antických bájeslovných reliefů z mramoru a moderních lehce načrtnutých podobizen básníků, mezi vázami plnými květin a broušenými poháry vína vrchovatě nalitého se odráží v rubensovské souhře zlata a pleťového uzardění mladistvá a vnadná nahota milované ženy, opěvovaná bez ustání. Po šesti letech r. 1886 zazní jako žeň požehnaného a šťastného lustra 1880-1885 melodická 'J>Hudba D duši«, kterou básník připisuje vděčně a oddaně své ženě, vzpomínaje v mottu slova Shakespearova o hudbě, jež jest stravou lásky; pro střídání forem románských a perských mohli bychom nazvati sbírku po goethovsku zá IJado-východním divanem a vzpomenout, že také Vrchický pojí s hravou a jasnou erotikou vážnou refleksi, vystupňovanou časem až k didaktice. Zakrátko, jako by sám chtěl ověřiti citát z Coppéea »pour plaisir, pour rien«, předeslaný znělce napsané »dřív než jsem polibek vzal tvému retu, než vykouřil jsem jednu cigaretu«, přichází r. 188'7 s drobnou knižtičkou vtipně vypointovaných rond »Zlatý prach«, vzniklých za tušení a rozpuku jara 1883, jimž se pak po letech dostalo různorodého rozmnožení; v první versi jsou to zase jen

21

[na začátek stránky]