Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Za Arnem Novákem - str. 7

[na přehled] [na text]

Za Arnem Novákem. V Brně : Spolek českých knihkupců pro Moravu, 1940. 35 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

OTOKf\R BIIEZINl\

V ítězná smrt, která v posledním dvouletí imperativními zásahy nadobro proměnila podobu české literatury, zasáhla naši duchovní kulturu způsobem nejkrutějším. Včera neočekávanč po krátké nemoci, nedlouho po svých narozeninách šedesátých, opustil nás náš největší básník a myslitel Otokar Březina. Při skonu nejednoho z našich drahých spisovatelů a poetů, kteří odešli poslední dobou, pocítili jsme, kterak v nich bylo samo srdce naší rasy; tentokráte však, když se z našeho pozemského obzoru ztrácí znalec tajemného hlasu našeho plemene a zároveň filosof a umělec světového formátu, jsme si jisti, že zastavilo se navždy velké a silné srdce, které nás všechny, své dlužníky a žáky, vyznavače a následovníky, spojovalo se srdcem světa.

V českém básnictví posledního čtvrtstoletí, kdy vlastně Otokar Březina počal teprve vykonávati duchovní vliv svým dílem, dokončeným v desetiletí předchozím, byl to on a jediné on, kdo představoval kosmickou funkci a evropské svědomí v naší tvorbě lyrické. Nebylo to pouze proto, že jeho

[na začátek stránky]