Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Za Arnem Novákem - str. 21

[na přehled] [na text]

Za Arnem Novákem. V Brně : Spolek českých knihkupců pro Moravu, 1940. 35 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

renesancllI, zapomínajíc úmyslně, jak výmarský mInistr dbalo veřejné práce a sociální blaho dělnictva, jak románový psycholog Spříznění volbou a Putovních let Meisterových hlásal obětavé zřeknutí se štčstí osobního ve prospěch druhých, jak neumdlévající dal vyvrcholiti Faustu apotheosou geniálního člověka, který slouží společnosti intelektem a VlUí v okruhu činu obecně prospěšného - zde předjal Goethe světový vÝvoj a otevřel novému století persjJektiuu sociálně politickou, stejně významnou jako oba ostatní obzory, jemu samému vlastní, empiricky přírodovědný a intuitivně básnický .

.J ako vnuka antiky a děda budoucnosti oslavil kdysi "sladkého mudrce" Goetha jeho český vyznavač .Jaroslav Vrchlický . .Jak správný je tento básníkův odhad a jak nás, děti dvacátého věku, volá naléhavě zpět do Goethovy školy a kázně, nejenom dnes za velké jubilejní chvíle, ale vždy znovu, kdykoliv je třeba posily a posvěcení ve zkouškách a zápasech kulturního a mravního svědomí i v hodinách touhy po kráse plastické a oduševnělé.

21

[na začátek stránky]