Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Za Arnem Novákem - str. 16

[na přehled] [na text]

Za Arnem Novákem. V Brně : Spolek českých knihkupců pro Moravu, 1940. 35 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

nejen rozsula v trosky kultura osvícenská i romantická, do níž Goethe náleží, ale kdy se láme a bortí též civilisace aristokraticko-měšťanská, která byla jeho životním východiskem, a kdy pro duchovou Evropu docela pozbyla kouzla antika, Goethova nejvěrnější vychovatelka a nejšťastnější inspirátorka? Čím tedy Goethe, sto let po svém skonu a oslavení, žije s námi a mezi námi?

Poklořune se mu my, diváci a účastníci světové revoluce dvacátého století, především za to, čím se v době francouzské revoluce, kterou odmítal, s takovou rozhodností odvrátil od svého věku, jenž svou jednostrannost nazýval osvícenstvím a svou nedůvěrou kritičností, a čím resolutnč zahájil éru novou: za jeho dílo jednotitelské! Žák Spinozllv a učeň Shaftesburyho spěl veškerým úsilím své myšlenky i své tvorby k jednotě člověka a vesmíru, přírody a umění, organismů duševních a tělesných, přirozeného vývoje tvarů i kulturního dění; monismus, který se po něm tak často rozplynul v ideologické mlhoviny, byl Goethovi od mladých let až do kmetství nejživější skutečností a nejkonkretnější jistotou. Není to jenom přírodovědecký myslitel, kdo v Metamorfose rostlin a v Metamorfose zvířat zvládá přesvědčením o jednotě tvorstva celou oblast biologickou, není to jenom životní mudřec, jenž v Maximách a reflexích a v Hovorech s Eckermannem klene jasnou a klidnou oblohu monismu nad světem jevů společenských, morálních a kulturních. Bez ústředního pocitu, že smyslem života a umění je hledati a nalézati .Jedno a Všecko, by chybělo velké, symbolické pozadí jak eticky zhodnoceným děj ům manželství a vášně v románě o Spříznění volbou, tak barvitým hrám

16

[na začátek stránky]