Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor z krásné prózy československé. Česká próza. 1 - str. 1

[na přehled] [na text]

Výbor z krásné prózy československé. Česká próza. 1. V Praze : Sfinx (Bohumila Jandy), 1931-1932. (Nové cíle ; sv. 531)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

o CE8KE PROZE V'fPRAVNE

Dějiny českého umění výpravného, pokud promítá své tvůrčí úsilí formou povídky a románu, nesahají nazpět o mnoho dále než sto let.

Tehdy za rozkvětu vlastenecké romantiky, která veškerému snažení slovesnému vytyčuje jednoznačný cíl tendenční. nabývají vypravovatelské pokusy, sloužící dotud jenom potřebám lidové zábavy, uvědomělé povahy umě· lecké a vstupují, byt ze začátku jen s ostychavou skromností, do soutěže s lyrickým i epickým básnictvím, nesoucím na svých perutích již po dobu delší dvou l{enerací nejvznešenější tužby národního a slovesného obrození. Již se osoby vypravěčzi s lidskými svými sympatiemi a s uměleckými svými zálibami neztrácejí za látkou, trpně přejímanou z podružné produkce zahraniční, zvláště německé; již k prostému a naivnímu proudu dějovému, přizpůsobenému nepěštěné zvědavosti lidových čtenářů, přistupuje spisovatelský zájem o kresbu povah a malbu prostředí; již se zrcadlí v slovesném podání básnické vzory světové literatury na místě zvetšelé tradice populárních knížek anonymních; již vanou. třebaže zprvu ze· slabeným a odmocněným dechem, i v českých románech z minulosti i v českých povídkách zobrazujících současnou přítomnost domácí, větry doby a ač jenom vý.iimkou, i tucha života plnějšího, zavážnějšího a vášnivějšího, než bylo ochromené živoření spoutaného období předbřeznového.

Ale zda opravdu není tradice české výpravné prósy o nic delší a starší? Pozdí se skutečně do té míry za ostatními projevy našeho života kulturního, který má v tvorbě stát· nické minulost alespoň tisíciletou, ve výtvarném umění tradici stejně starobylou a vznešenou, v písemnictví pak věkem daleko přeJří nad ostatní národy slovanské? Či zavinil jenom nahodilý nedostatek dochovaných památek, že nemůžeme položiti původní povídku a původní román 1 ěI 1

[na začátek stránky]