Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 97

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SLOVNíČEK.

akce (z latin.) = jednání, čin.

akcízová poleta (vlastně boUeta), průkazní lístek o zaplacené dani z potravin na obvodu Prahy vybírané. akvarium (z latín. aqua = voda) = nádržka skleněná naplněná vodou, kde chovají se vodní živočichové í rostliny. akustická místnost je taková, kde všecky odstíny zvuku dobře možno postihnouti.

arabeska znamená původně ozdobnou výplň, kresbu, vyzdobující plochu všelijak proplétanýmí úponkami, listy atd., pojmenovanou dle Arabů, u nichž vznikla. V písemnictví znači arabeska krátkou, švižně a průhledně psanou povídku.

armatura (latin.) = výzbroj. atmosféra = ovzduší.

Bajrut, též Bejrut, přístavní město v Malé Asii.

bankrot = úpadek, neschopnost platiti (u obchodníka, průmyslníka ap.).

bastiona, též bašta, vystupující část hradební zdi neb náspu. Beda, zván Ctihodný, 674-735, učený mnich, žil v Northumberlandě (čti Nordzembrlendě) v Anglii.

Bruska, místo kolem bývalé bruské brány, jedné ze bran pražských, nazvané dle potoka Brusky nebo Brusnice. brzlík, žláza prostírající ir těle ssavců podél průdušnice. cylindr, 'vysoký klobouk, nazvaný tak dle válcové podoby dýnka~

97

7

[na začátek stránky]