Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 95

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

o ŽIVOTĚ JANA NERUDY.

m· anNeruda narodil se 9. července 1834

J •. v Praze v kasárnách újezdských na Malé . . Straně. kde měl jeho otec, bývalj voják, . kantýnu (výčep ~ápojů a prodej potravin). Brzy po hochově narození. odstěhovali se rodiče jinam na Malou Stranu a když bylo synkovi pět let, zařídili si hokynářství; hned na to převzalí trafiku a záhy přestěhovali se do domu "u dvou slonců" v hořejší Ostruhové ulici, pod hradem. (Ulice ta nazvána byla po Nerudově smrti Nerudovou ulicí a na domě, kde Neruda až do r. 1869 bydlel, zřízena pamětní deska.)' Jan Neruda chodil do německé školy normální (obecné), potom do gymnasia malostranskéha, rovněž německébo. Za doby studií gymnasijních chodil též do přednášek o jazyce českém, které na universitě konal básník a professor Koubek. Později přestoupil Neruda na akademické gymnasium na Starém' Městě. Po skončených studiích gymnasijních přál si otec, aby se syn stal vojenským účetním úředníkem, matka chtěla, aby studoval na kněze; ale svolili konečně, aby studoval na universitě a vzdělával se tam k úřadu professorskému. V r. 1857-1859 skutečně vyučoval Neruda na německé reálce v Praze v Mikulandské ulici. Ale pak věnoval se zcela povolání novinářskému, v němž působil již také za dob svých studií universitních. Byl zprvu

95

[na začátek stránky]