Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 72

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

o DROBOTINÁCH.

IlJO.. ' .. cela. marná řeč" že prý máme úplnou rov, Z " nopr~vnos~ 1 Ze je jede? občan. ro,:eň .. " druhemu, Jeden ze nema za mak vIce .... práv než druhý a člověk že má zrovna tolik povinností jako jiný člověk. Já znám jednoho muže a ten nemá pražádných povinností a práv přece nesmírně mnoho. A také jistý humorista americký upozornil již na jednoho takového muže výminečného j - je tedy podobných bohužel více I

Kdybych ho v návalu žlosti zabil já, budu sedět j kdyby on ve zlosti zabil mne, nezavolají ho ani na komisariát. Chlap ten už mne často udeřil z plné síly pěstí j já nesmím na něho ani ruky pozvednout. Jeho řeč je: "dej" a "musíš I" - jeho poslušnost není žádná. Strašný člověk 1 On je posměvač ctnosti, neslyší, když se mu domlouvá, zamítá kázeň, pohrdá duší svou, je zpurný ~ protivný, a přece všeobecně vážený. U starich Zidů byli by ho dle páté knihy Mojžíšovy (21, 18-21) přivedli k starším města a k bráně soudu, a lid města toho byl by ho uházel kamením.

Slušný čtenář by tomu všemu snad ani neuvěřil, v našich tak zvaných spořádaných poměrech. Ale je to smutná, ryzá pravda. Vzmužil jsem se dnes, chytil chlapa do obou pěstí a posadil ho

72

[na začátek stránky]