Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 7

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

JAN NERUDÁ JAKO VYPRÁVĚt.

NAPSAL ARNE NOVÁK.

mJ ejkrásnější a nejvýznamnější díla Jana Nerudy, N ať již z mládí ať z věku mužného, psána jsou veršem; z jeho šesti slavných básnických knih přineslo již "Osení" v 13. svazku výbor. Avšak Neruda básnil pouze ve chvílích svátefních, tu hledal pak pro "!\roje" dojmy a předstkvy, myšlenky a city, vzpomínky a nápady s přísnou pozorností a se svědomitou pečlivostí dlouho a trpělivě dokonalý a působivý výraz, takže mnohá z jeho básniček, lehká a prostá na pohled, stála jej mnoho dní práce a úsilí. Jen tím si vysvětlujeme, proč Nerudových básni jest poměrně tak málo. Za to byl Jan Neruda neobyčejně plodným a štědrým vyprávěčem řečí nevázanou; jeho povídky a črty, obrázky z cest i ze života, pražské vzpomínky i přírodní líčení, nedělni besídky se čtenáři denního listu í žertovné drobnůstky z Nerudova pera vyplňují mnoho svazků. I z nich chce "Osení" podati mladým čtenářům výbor asi ve dvou svazečcích; protože pak se Jan Neruda jeví v těchto prosaických drobných pracích spisovatelem velmi rozmanitým a složitým, upozorníli bychom rádí na některé zvláště pamětihodné vlastnosti Nerudy vyprávěče.

Především chceme rozděliti Nerudt>vy knihy pro 7

[na začátek stránky]