Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 26

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

že půjdu doPalestýny, co dělat jsem neměl proč bych nešel? Tedy honem domň, několik košil, něco jiného prádla, ani jiný kabát jsem nevzal na sebe, kdybychom nebyli v Palestýně, musil bych se za tento stydět. No, za to má peníze nevěsta, já se teď totiž vbudu - - -."

Theremin praví: "Zvanění je zvyk zcela nevinný. Jen že trochu nepříjemný pro toho, kdo poslouchá. "

Druhého dne jsme snídali a obědvali raději o hodinu pozděj.

Nár. Listy 1870.

26

[na začátek stránky]