Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 24

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Chlap jistě před sekundou neměl ještě ani tušení, že nějaké tOJ'meno vlibec ve světě existuje. Ani jsem neodpově ěl.

"Jsem také spisovatel- Schindler - Schindler!

V "Ueber Land und Meer" měl jsem už celou řadu článkli o Syrii - neráčil jste číst? - Schindler! - Doktor chemie, ale já se s titulem nepodpisuju. Dřív jsem psal z Ameriky do lipské "Illustrirte", ale teď mne žádal Hacklaender, on věděl, že projedu Palestynu - já totiž cestuj u hlavně k vlili seznání politických poměrli. A z Prahy? To mluvíte česky. Já mluvím polsky. Ani nevím, kolik jazykli mluvím, počkejte - německy, francouzky, anglicky, italsky, arabsky, Jurecky; polsky, a teď se budu ženit a vezmu si Rekyni, hehel Také jsem tam byl už několikrát, v Praze. Mimo Londýn, kde jsem byl teprv třikrát, není žádné větší místo, kde bych nebyl býval už čtyrykrát."

" Tedy znáte Jeruzalém už dobře?"

"Ne, tady jsem poprvé. Právě jsme dnes přijeli od Jordanu, ještě jsem celý stlučen - hej to byla jízda! Já pořád napřed, já totiž jsem tuze dobrý jezdec, vždyť jsem lítal na neosedlaných koních po jihoamerických pampách -- co ? Nebyl jsem pořád napřed?" obrátil se najednou po francouzsku na svého soudruha, praobyčejného nějakého človíčka zrzounka, který byl ještě z talíře nevzhlídl. Soudruh mlčky kývnul.

"Ten pán je Francouz, francouzsky mluvím nejhůř. Já tedy napřed, a tu najednou, za Jerichem to bylo, v ou voze přede mnou hyéna. Poprvé vi· dím v životě hyénu na svobodě, do mne to vjelo

'24

[na začátek stránky]