Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 22

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

POŽEHNANÁ ÚSTA.

[fJ rolezli jsme na koních svých stráně kidp ronské, dívali se s Olivetské hory na čtyřhranný Jeruzalém a daleko do pustého, skalnatého kraje, k Mrtvému moři a Jordanu, Jerichu a Hebronu, navštívili jsme Jethsemane, jeli kolem vyčnívajícího z hradeb sloupu, na němž jako na koni bude o soudný den sedět a soudit Mohamed - - - - - Z toho všeho jsme měli nehorázný hlad a sotva jsme se dočkali osmé večerní, abychom sešli dolii do jídelny na každodenní polívku s rejží, každodenní maso ovčí a item kuře. Konečně zavolal arabský sklepník a sešli jsme.

Už jsme byli navykli sedět zde sami, u přítomnosti toliko jediného mlčelivého soudruha. Dragoman to pruského konsulátu, mladý, tlustý, šilhavý muž, s premovanou čepicí na hlavě - jediná to známka evropsko-úřednická zde v Jeruzalémě. Dnes tu ale seděli místo něho dva cizi

páni. .

"Už jsem prosil, pane, místo to je reservováno pro pana dragomana - každodenní host" - mínil syn hostinského, mladík as šestnáctiletý.

"Eh co dragoman - dragomanl A jaký dragoman 1"

22

[na začátek stránky]