Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Theodora Nováka stati vybrané - str. 253

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Theodor. Theodora Nováka stati vybrané. Praha : Arne a Teréza Novákovi, 1902. 251 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Vřelé díky

vzdáváme všem) již přispěli k umožnění vydání této knihy: velectěnému panu císařskému radovi '). Ottovi) nakladateli) za svolení k otištění statí nedávno publikovaných) za totéž velect. p. nakladateli »Rozhledlt« J. Peldozli; slovutným pp. professorum české university) ;"icllž vzácnou ochotou dovoleno nám nahlédnouti do definitních přepislt prací a

přirovnati je k rllkopisum POZltstalým.

[na začátek stránky]