Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Studentský almanach 1906 - str. 117

[na přehled] [na text]

Studentský almanach 1906. Praha : Svaz českoslovanského studentstva, 1906. 123 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

117

věkosti; přeceňovala jazykový nástroj na účet vlastního cíle a účelu, národního života; pro půjčovala slovu, a to namnoze slovu mrtvému, uměle vykonstruovanému nadvládu nad živou, činorodou myšlenkou. Filologičnost, jež u Dobrovského a u Jungmanna byla plodným principem obrodným, octla se u Kollára již na hranici hluché a neplodné fiktivnosti a stala s'e v kruhu Hankově principem podvodu a lži. Havlíček nezná kultu jazyka, nýbrž přiiímá řeč jako pouhý myšlenkový nástroj, zdůrazňuje účelnost, působnost tohoto nástroje, aby posléze postoupil od myšlenky k činu. Jest mladou duší, která cití vnitřní nutnost vysloviti svůj volný a ideový obsah a ve varu dne a v prudkosti dojmu činorodého netáže se ani po formě, jíž se vyjadřuje. Podle toho jest i Havlíčkův jazyk: živý, lidový, úsečný, důrazný, jasný a svěží. Jest to zbraň, již kul a kalil mečíř, na níž však nepracoval ciseler.

Mladistvost Havlíčkova, která určuje jeho produktivní odpor proti době senilní a mdlobné, jest tedy vůdčím rysem jeho charakteru; ona jest důvodem a má býti hybným principem studentských oslav památky Havlíčkovy. Pro studentstvo oslavy ty nemají a nesmějí vyvanouti s jubilejním týdnem, s jubilejním měsícem, s jubilejním půlletím: kdykoliv české studentstvo sdruží se v zdraví a v síle, v radosti a v kráse k mladistvému, odhodlanému činu, vždy oslaví jím důstojně památku Karla Havlíčka, představitele činorodého mládí v národním našem životě.

[na začátek stránky]