Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Studentská Litomyšl - str. 58

[na přehled] [na text]

Studentská Litomyšl : almanach vydaný na památku otevření nové gymnasijní budovy a na oslavu 50. výročí všestudentského spolku Smetana. Litomyšl : nákladem slavnostního výboru, 1923. 80 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Dr. Arne Novák:

TRADICE PIARI5T5KÉ.

Když jsem na podzim r. 1890 vstoupil do primy litomyšlského gymnasia, bylo již dávno veta po staré slávě piaristského řádu v Litomyšli. Rozlehlá kolej na hoře Olivetské byla skoro neobydlena, a nemýlím-li se pí-m;;, byl její dlouholetý rektor P. Cyrin také již odstěhován k svaté Anně k oné výsadní zdi kostelíka, kde seskupeni kolem proslulého P. Flora sní svůj věčný sen Patres scholarum piarum. Piaristé, které jsem znával z dětstvÍ, "únatý kněz" P. Damas i věčně úsměvný vtipálek P. Otmar, jenž ostatně býval v Litomyšli jenom přelétavým hostem, dávno zmizeli z mě,sta a o dvou neho o třech často se měníCÍch a docela bezvýznamných obyvatelích koleje věděli jsme právě tak málo my žáci jako ostatní Litomyšlané.

Na gYJrnnasiu působili však mezi profesory dva bývalí piaristé, sekularisovaný kněz, katecheta Petr Čáp, jenž jako P. Eugen dosti dlouho žil v litomyšlské koleji, a klasický filolog Antonín Budinský, který se již jako novic zpronevěřil svatému Josefu Kalasanckému a o jehož piaristské minulosti se v městě a na gymnasiu mnoho nevědělo. Byli to dva výbol'ní mu~ové a oblíbení učitelé a nad

58

[na začátek stránky]