Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 2 - str. VII

[na přehled] [na text]

MÁCHA, K.H. Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 2. V Praze : Laichter, 1907. 350 s. (Čeští spisovatelé XIX. století)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

KAREL HYNEK MÁCHA.

Napsal Arne Novák.

I.

České národní hnutí obrozensk~ prožilo a zpracovalo v mohutné, samostatné synthese ideje západoevropské romantiky, a hledajíc v nich myšlenkové podminky pro vědomý, úspěšný a silný život obrozeného národa, přihlíželo v účelném a důmyslném výběru pouze k těm myšlenkovým prvkt'lm romantiky, jež znamenaly životní klad, duševní vývoj, kollektivní zdraví. Proto duševni vůdcové českého obrozeni přihlásili se s takovým důrazem k romantické theorii lidovosti v básnictví a v uměni vůbec; proto obrátili se tak nadšeně v duchu svých romantických vzorů k daleké a šeré dávnověkosti národní; proto veškerý svůj úkol životní pojali ve smyslu jazykového a národnostního vlastenectví, prošedšího slavným krvavým křtem citového vzrušení, posvěceného skoro pudovým tajemstvím vášnivé lásky, opřeného o hrdé vědomí šif.oké kmenové příslušnosti. Kdežto cizí romantikové raffí VII

[na začátek stránky]