Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 2 - str. [III]

[na přehled] [na text]

MÁCHA, K.H. Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 2. V Praze : Laichter, 1907. 350 s. (Čeští spisovatelé XIX. století)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SPISY KARLA HYNKA MÁCHY.

SVAZEK II.

BÁSNĚ ROZMANITÉ c MÁJ c ZLOMKY VERŠŮ c VERSUCHE c ZLOMKY DRAMATICKÉ, NOVELLISTICKÉ A JINÉ c

DOPISY c DENNÍK.

K VYDÁNí UPRAVIL JAROSLAV VLČEK.

ÚVOD O BÁSNíKOVI A JEHO DíLE NAPSAL ARNE NOVÁK.

NÁKLADEM JANA LAICHTERA.

V PRAZE. 1907.

[na začátek stránky]