Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Slovanský sborník - str. [I]

[na přehled] [na text]

Slovanský sborník : věnovaný Jeho Magnificenci prof. Františku Pastrnkovi, rektoru University Karlovy k sedmdesátým narozeninám 1853-1923. V Praze : Klub moderních filologů, 1923. xxxii, 378 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SLOVANSKÝ SBORNÍK

VĚNOVANÝ JEHO MAGNIFICENCI

PROF. FRANTIŠKU PASTRNKOV-I

HEKTORU UNIVEHSITY KARLOVY

K SEDMDESÁTÝM NAROZENINÁM 1853-1923

REDIGOVAL

MILOŠ WEINGART

VYDAL KLUB MODERNíCH FILOLOGŮ V PRAZE T I S K E M "p O LIT I K Y"

1923

[na začátek stránky]