Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Selské písně - str. 67

[na přehled] [na text]

SLÁDEK, Josef Václav. Selské písně. Praha : Novina, 1937. 64-[4] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

OBSAH:

Str.

Mé orné půdy každý hon 5

Se skřivánkem vstávám . 6

(

Rodné brázdy v šíř i v dál 7

Já a moje orná půda 8

Jak štěp u cesty polem 9

Drsny jsou mé mravy 10

Chléb svůj tuze dobývám 1 Hřej, zlaté slll'J1ečko 12

Na trávníku 13

Ze selských 'bouří 14

Jsou ty naše kraje 15

Stav si, stav si, vlaštovičko 17

Jarní slunko zasvítilo 18

Chudý byl můj statek 19

Ukolébavka . 21

Dva dětské popěvky 2 Tři roky u nás platí jen 24

Pište si, jak chcete 25

Už to žito na souvrati 27

V kolik hodin na luka 28

Skřivánkovi 29

Velké, širé, rodné lány 31

[na začátek stránky]