Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sedm legend - str. 15

[na přehled] [na text]

Keller, Gottfried. Sedm legend. Praha : J. Otto, 1904. 127 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

15

jakoby vůbec netušil dosahu svých prosto' my~lných slov; vyp-ravuje, dle případného výrazu Kurnbergerova své legelidy jako "enfant terrible katolicismu".

O podivuhodnou směs krajní naivity a kritického ducha !3dílí se s Kellerem básníkhumorista, rozmarný ironik, šibalsk)' vypnl.vovatel na české půdě Jan N eruda. Několik charakteristických básnických čísel knihy "Ballady a ;romance" přimýká se těsně k uměuměleckému pojetí "Sedmi legend". Také Jan N eruda pokusil se v této ',knize zhostiti se churavé vlastní osobnosti, vymaniti se na čas z nepokojné své doby, přemoci zneklidňující otázky a pochybnosti své generace; i on usiluje stvořiti dílo nečasové a neosobní, jako Keller chtěl v "Sedmi legendách" podati "protest proti despocii časového ve volbě látky" (výrok Kellerův k Emilu Kuhovi). V "Balladě tříkrálové", "Romanci štědrovečerní" a v "Balladě o svatbě v Kanaan" volí i N eruda legendární děje ze staré tradice prvních století křesťanských, aby jim podložil novou tendenci a jiný smysl; i on, náboženský skeptik, \anthropomorfisuje tu s 'krajní naivnosti a stylisuje božství způsobem lidové prostoduchosti. V těchto rozkošných příbězích ze života Ježíšova vypravovaných slohem lidové vroucí poesie, N eruda dospívá mistrovství, jako důsledný stylisator, jenž dociluje prostoty, aniž lze pozorovati, že tato

[na začátek stránky]