Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sedm legend - str. 10

[na přehled] [na text]

Keller, Gottfried. Sedm legend. Praha : J. Otto, 1904. 127 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

10

máně "Thais" sledoval tytéž krásné hříšnice. za nimiž konal svoje podivné výpravy i "Svatě zlý Vitališ" . Náš J. Zeyer zpracoval s legendárním !pathosem a s liturgickou vznešeností náměty dvou marianských piec Kellerových: v "Sestře Paskalině" čteme raffinovanou variaci motivu "Panny a jeptišky", k němuž v poslední době vrátil :se i psychologický bystrozrak Maeterlinckův v "Sestře Beatrici" a jejž v krajní naivitě lidové pověsti zaznamenal také A. Heyduk v "Legendě o sv. Blaženě" ("Za dlouhých večerů"); "Panna a ďábel" stýká se se Zeyerovou "Legendou o rytíři Albanu".

Keller však nečerpal přímo ze staré latinské a řecké literatury legendární, nýbrž našel látku sebránu v německé knize podružného významu v "Legendách" Ludvíka Theobula Kosegartena, (1804), jenž tutéž látku zpracoval též veršově ve spisku "Sagen der kirchlichen Vorzeit". Na různých místech prvního svazečku "Legend" snesl Kosegarten motivy, jež Keller přebásnil a chvílemi i komplikoval (tak hlavně V "Taneční legendě"). O poměru svém ke Kosegartenovi praví Keller sám rozmarně v listě adressovaném básníku F. Freiligrathovi: "Našel jsem sbírku legend od Kosegartena, vyprávěnou neahrabaným, pobožnůstkářským a prostoduchým slohem, což u severoněmeckého protestanta jest dvojnásob směšno. Vybral jsem sedm neb osm kou-

[na začátek stránky]