Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník 1916 - str. [190]

[na přehled] [na text]

Sborník 1916 : čeští spisovatelé vdovám a sirotkům našich vojínů. Praha : V. Jiřina, 1916. 187 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

JIŘÍ MAHEN Vidění Izaiáše proroka . . 143

OTOMAR SCHÁFER Procitnutí jara . . 145

f. V. KREJčí Ke kořenům! . . 15 PETR KŘIČKA Z cyklu "Vítr a vlny" . . 161

JAROSLAV HILBERT Zapomněly na mne. .. . . 163

JAN OPOLSKÝ Zdravá srdce . . . . 167

Smrt .., . 167

JAN BOR Shakespeare na českém jevišti . . 169

MARIE ZÁTKOVÁ Dítě vypravuje. .. . 182

KAREL ŠARUH Pastel . .. 186

[na začátek stránky]