Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Romanu Jakobsonovi - str. 12

[na přehled] [na text]

Romanu Jakobsonovi : pozdrav a díkůvzdání. Brno : Spolek posluchačů filosofie Masarykovy university, 1939. [20] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

i k alegorickým skladbám gotického symbolismu: také tu se ukázal průkopníkem. Ro~lišení několikerého slohu v lyrice, v epice i ve skládání tendenčním; chronologické závěry () vývojových skupinách a školách odtud plynoucí; uvedení znaků literárních na obecnější kulturní pojmy dobové jsou syntetickým ovocem těchto studií i edicí, přímo přeplněných cennými poznatky a poznámkami analytickými. .

Ve chvíli, kdy jest Ronlan Jakobson zabrán do příprav k dvěma velkým souhrným dílům o českém básnictví IX.-XI. věku a o gotické poesii v Čechách, odvolán jest násilně s katedry a semináře, kde jako iniciativní a oblíhený profesor odevzdával českým studentůnl své vědecké poznání a nikoli prázdnou frast nýbrž oduševnělými fakty vedl k pochopení tradice cyrilometodějské a svatováclavské. Tato zvláštní hospodárnost národně kulturní, ačkoliv vynucená zevním tlakem politickýnl, nutí vážně se zamysliti, i když se zdá skoro nelTIOžnýlTI, aby Jakohson badatel, Jakobson spisovatel, trvale odložil předmět studia, od něhož byl odehnán

[na začátek stránky]