Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Romanu Jakobsonovi - str. 10

[na přehled] [na text]

Romanu Jakobsonovi : pozdrav a díkůvzdání. Brno : Spolek posluchačů filosofie Masarykovy university, 1939. [20] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

nické romantiky i s jejími oběma vůdčími typy, Máchou a Erbenem; bystrozrace odkryl základní omyly vědeckého realismu, hlavně v jeho mechanickém pojetí rytmu a verše; důvěrný styk s předáky mladé a mladší poesie, zvláště s Vít. Nezvalem a Vlad. Vančurou, zbystřil jeho pochopení pro české slovo' básnické, pro jeho možnosti a výboje, pro jeho .záhady a nápovědi. Není snad poslední předností Romana Jakobsona, že ke zkoumání našeho staršího i novějšího písemnictví, které do .dna zná, přistupuje s perspektivickou vzdáleností cizince. Snad tu vytane obdoba, z naší starší ,vědy literární: v padesátých a šedesátých letech minulého století hodnotil a přehodnocoval podobně naši středověkou slovesnost Němec z Moravy, Julius Feífalik, poskytuje ve svých studiích stálé podněty badatelům českým. Ale jaký rozdíl mezi tendencí Feífalikovou a Jakobsonovou! Kdežto vídeňský učenec se snažil dovoditi skoro vždycky závislost staročeských památek na německých vzorech a předlohách a dokázati tím kulturní inferiorno st našich předků, děkujeme Rusovi u nás

[na začátek stránky]