Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ročenka Masarykovy university v Brně. Ročník XX (1938/39-1945/46) - str. [10]

[na přehled] [na text]

Ročenka Masarykovy university v Brně. Ročník XX (1938/39-1945/46). Brno : Masarykova univerzita, 1947. 116 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Bude to však zároveň rok národního smutku, a to si uvědomuje také universita Masarykova. Proto Vás vyzývám, abyste nekonali vůhec zábav, plesů atd., a prohlašuji, že se jim letos nedostane ani záštity, ani podpory od rektora, od akademického senátu, ani od shorů profesorských. Z rozhodnutí toho neučiním výjimky. Zato chci ehráni'ti a podporovati studentské podniky kulturní, jako přednášky a koncerty. V umění slovesném, divadelním, hudebním a výtvar. ném hledejte povznesení a posilu v práci, kterou jest Vám konati jako akademickým občanům v studijním zájmu vlastním a k prospěchu našeho těžce zkoušeného národa a naší milované republiky.

V Brně dne 13. fíjna 1938.

Prof.ARNE NOVÁK,

t. č. rektor Masarykovy university.

L. S.

Rektorát Masarykovy university v Brně.

[na začátek stránky]