Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Prosté motivy, 3. vyd. - str. 4

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Prosté motivy. 3. vyd. V Praze : F. Topič, 1913. (Sbírka souvislé četby školní ; 28)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

(1879-1882.)

DAm VAm to, lak to v torbě mám, Mnohé .e k sobě nehodl

vlak co ml po toml ~.dlm Vám, vy zpěvy, hleď sl kddý sAm, lak u koho kde pochocff,

TISKEM .UNlE" V PRAZE.

[na začátek stránky]