Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Prosté motivy, 3. vyd. - str. 1

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Prosté motivy. 3. vyd. V Praze : F. Topič, 1913. (Sbírka souvislé četby školní ; 28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 65 66 67 [další]
Stránka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 65 66 67 [další]
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SBfRKA SOUVISLÉ ČETBY ŠKOLNí.

POŘÁDÁ PROF. FERD. STREjČEK.

1. JAN NERUDA: ZPĚVY pATECNi ...••••• 40 hal

2. JAN NERUDA: KOSMICKÉ pISNP. • • • • • . . 80 • 3. JAN NERUDA: BALLADY A ROMANCE . . . . 70 • 4. JAN NERUDA: TŘI POVÍDKY MALOSTRANSKÉ. 60 "

5. SVATOPLUK ČECH: VE srlNU LIpy .••. 1 K - "

6. SVATOPLUK ČECH: PETRKLÍCE. • • • • . . . 80 "

7. SVATOPLUK ČECH: DAGMAR ...•••. 2 K 40 "

8. SVATOPLUK ČECH: VACLAV ŽIVSA .•.. 2 K - "

9. SVATOPLUK ČECH: VÝBOR Z PRÓSY ... 1 K 50 • 10. V~ BENEŠ-TŘEBÍZSKÝ: LEVOHRADECKA PO VIDKA .......•...........•• 60 "

11. V. BENEŠ-TŘEBÍZSKÝ: VÝBOR Z PQVÍDEK ••. 90 JI

12. Dr. OTAKAR HOSTINSKÝ: EPOS A DRAMA .•. 60 • 13. JULIUS ZEYER: OLGERD GEjŠTOR . . • . 1 K 20 "

14. KAROLINA SVĚTLÁ: TŘI POVÍDKY ..•. t K 50 • 15. ALOIS MRŠTÍK: POVíDKY A OBRAZKY •••. 90 • 16. VILÉM MRŠTÍK: VÝBOR Z BELLETRIE • • . 1 K 20 "

17. VIKTOR DYK: VYBRANA LYRIKA ..••••• 80 "

18. FERp. STREJČEK: t;ÝBOR Z CESKOSLOV AN SKE EPIKY L1DOVE . . . . . . . . . . .. • 70 .,

19. FERD. STREJČEK: VÝBOR Z CESKOSLOV AN SKÉ LYRIKÝ LIDOVÉ. . . . . . . . . . .. . 7U "

20. TURGENĚV·FOLPRECHT: LOVCOVY ZAPISKY

(VÝBOR). . . .' . •. 90 • 21. Dr. OTAKAR HOSTINSKÝ: CO JEST MA LEBNE? - VÝLET DO ŘiŠE ROMANTIKY . . . 50 • 22. SVATOPLUK ČECH: HANUMAN ...••. 1 K 20 "

23. BOHUMIL ADÁMEK: SALOMENA •.•.. 1 K 50 "

24. JAROSLAV VLČEK: NOVÉ KAP/TOLY Z DP. jlN L1TERATURYCESKÉ .......•.. 1 K 60,- 25. M. A. ŠiMÁČEK: LÍVANECKY SLECNY RÓZI .. 60 JI

26. JAROSLAV VLČEK: POZNAMKY KCECHOVP.

"DAGMAŘE" . . . . • . • . . . . • • • • . • 60 • 27. FRANT. BÍLÝ: PŘÍSPP.VAY K PRAKTICKÉ

POETICE •.•••••••••••••.••

[na začátek stránky]